ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ

Paap Di Khatti

by: Nanak Singh (Novelist)


  • ₹ 90.00 (INR)

  • ₹ 81.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 93-81439-23-4
  • Edition(s): reprint Jan-2014
  • Pages: 120
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੌਂਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਕ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ । ਅਖੀਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author