ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼

Paintrebaaz

by: Balwant Gargi


  • ₹ 45.00 (INR)

  • ₹ 40.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-86216-32-4
  • Edition(s): reprint Jan-1995
  • Pages: 100
  • Availability: In stock
ਇਹ ਸੱਤ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼, ਪਿੱਛਲ ਪੈਰੀ, ਲੇਖਕ, ਦਸਵੰਧ, ਸਵਾਦਲੀ ਗੱਲ, ਮੋਘਾ, ਦੋ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author