ਸਟੀਕ ਬਾਰਹਮਾਹ

Steek Barahmah

by: Joginder Singh Talwara (Bhai)


  • ₹ 25.00 (INR)

  • ₹ 21.25 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-355-X
  • Edition(s): Jan-2006 / 1st
  • Pages: 79
  • Availability: In stock
‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’ ਵਿਚ ‘ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ’ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ – ਇਕ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ‘ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ’ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ । ਜੇ ‘ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ’ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਦਿਨ ਰੈਣਿ’ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੀ – ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author