ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ

Satwant Kaur

by: Vir Singh (Bhai)


  • ₹ 145.00 (INR)

  • ₹ 130.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Feb-2023 / 30th
  • Pages: 300
  • Availability: In stock
ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author