ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ : ਜੀਵਨ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ

Sheikh Farid : Jiwan, Chintan Ate Bani

by: Rattan Singh Jaggi (Dr.)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-8299-178-1
  • Edition(s): Jan-2009 / 1st
  • Pages: 131
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੂਫੀਮਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਧਹਸਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author