ਸੁਪਨ ਸਵੇਰ

Supan Sawer

by: Khalil Gibran


  • ₹ 75.00 (INR)

  • ₹ 67.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint
  • Pages: 96
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਾਡੀਆ ਨੇ ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਹੱਸਾਂ ਉਪਰੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author