ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ

Suraj Mandar Dian Pourian

by: Surjit Patar


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-5017-285-8
  • Edition(s): Apr-2018 / 4th
  • Pages: 222
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ 28 ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਨ, ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਸਫ਼ਰ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਠੋਸ ਧਰਾਤਲ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author