ਇੱਛਾਧਾਰੀ (ਗਿਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ ਦੇ ਕੰਨੜ ਨਾਟਕ ਨਾਗ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ)

Ichhadhari (Girish Karnad De Kanad Natak Naag Mandal Da Punjabi Roop)

by: Surjit Patar


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-5068-821-2
  • Edition(s): Jan-2014 / 1st
  • Pages: 67
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ ਦੇ ਕੰਨੜ ਨਾਟਕ “ਨਾਗ ਮੰਡਲ” ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author