ਖਿਤਿਜ ਤੋਂ ਪਾਰ

Khittij Ton Paar

by: Dalip Kaur Tiwana


  • ₹ 175.00 (INR)

  • ₹ 157.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-2007
  • Pages: 136
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ, ਸਿਆਣੀ ‘ਅੰਬਿਕਾ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ । ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author