ਰਾਣਾ ਭਬੌਰ

Rana Bhabor

by: Vir Singh (Bhai)


  • ₹ 30.00 (INR)

  • ₹ 27.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint
  • Pages: 42
  • Availability: In stock
ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਰਾਣਾ ਭਬੋਰ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author