ਸ਼ਾਇਦ

Shayad

by: Dalip Kaur Tiwana


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2008 / 1st
  • Pages: 120
  • Availability: In stock
ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author