ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ

Pavitar Paapi

by: Nanak Singh (Novelist)


  • ₹ 195.00 (INR)

  • ₹ 175.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2021 / 3rd
  • Pages: 167
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਬਾਈਆਂ-ਚਵ੍ਹੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜੂਆ ਜਿਹਾ ਘੜੀਆਂ ਮੁਰੰਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author