ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ

Mera Bachpan

by: Maxim Gorki


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-7599-197-2
  • Edition(s): reprint Jan-2010
  • Pages: 383
  • Availability: In stock
“ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ” ਗੋਰਕੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ “ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ” ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ “ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲੇ” ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲਥਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author