ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ

Mere Shagirdi De Din

by: Maxim Gorki


  • ₹ 350.00 (INR)

  • ₹ 315.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-7599-200-9
  • Edition(s): reprint Jan-2010
  • Pages: 584
  • Availability: In stock
‘ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ’ ਗੋਰਕੀ ਦੀ ਸੈਵ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ‘ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ’ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ‘ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲੇ’ ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲਥਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸੈਵ-ਜੀਵਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author