ਸਦਾ ਮਹਾਨ ਨਪੋਲੀਅਨ: ਬੈਕਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

Sadha Mahan Nipolian: Bankaran Da Pehla Shikaar
  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Oct-2017
  • Pages: 80
  • Availability: In stock
ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਖੇਪ ਸਚਿੱਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Related Book(s)