ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲੇ

Mere Vishava-Vidyalya

by: Maxim Gorki


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-7599-201-6
  • Edition(s): reprint Jan-2010
  • Pages: 278
  • Availability: In stock
‘ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲੇ’ ਗੋਰਕੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ‘ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ’ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ‘ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ’ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲਥਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author