ਮੂਮਲ

Moomal

by: Jaswant Singh Kanwal


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-80085-70-8
  • Edition(s): reprint Jan-2014
  • Pages: 110
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੂਮਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਹਦੇ ਬਿਰਹਾ ਗੀਤ ਮਿੱਠੀ ਹੇਕ ਵਿਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਕ ਨਦੀ, ਲੌਦਰਵਾ ਅਤੇ ਉਮਰਕੋਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਣੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇ ਹੱਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਮੂਮਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author