ਪੰਜਾਬ: (ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ-ਕਾਲ ਤਕ) ਭਾਗ-1

Punjab: (Adi Kaal Ton Adhunik Kaal Tak) Part-1

by: Sukhdial Singh (Dr.)


  • ₹ 995.00 (INR)

  • ₹ 895.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-5231-532-1
  • Edition(s): Sep-2021 / 1st
  • Pages: 696
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1765 ਈ. ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1765 ਈ. ਹੈ । ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ-ਵਿਧੀ ਮੌਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੌਲਣ-ਯੋਗ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author