ਰਤਨਾਗਰ

Ratnagar

by: Sant Singh Maskeen (Panth Rattan Giani)


 • ₹ 90.00 (INR)

 • ₹ 81.00 (INR)
 • Paperback
 • ISBN:
 • Edition(s): Aug-2015 / 4th
 • Pages: 222
 • Availability: In stock
ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਿਥ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸਨ । ਇਹ ਮਿਥ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਿਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮਿਥ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮੰਥਨ ਕਰ ਕੇ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

             ਤਤਕਰਾ

 • ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ / 9
 • ਮਾਇਆ / 28
 • ਵੈਦ ਰਾਜ / 46
 • ਸੁਚਿ ਤੇ ਸਚੁ / 84
 • ਹੋਣੀ ਅਨਹੋਣੀ / 102
 • ਧਰਮ ਤੇ ਧੰਧਾ (ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤਿ) / 118
 • ਪਾਪ / 132
 • ਵਾਸ਼ਨਾ / 143
 • ਅੰਤਰਜਾਮੀ / 158
 • ਪਾਖੰਡ / 169
 • ਪਾਗਲ / 179
 • ਬੈਰਾਗ / 194
 • ਚਰਨ ਧੂੜੀ / 207
 • ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ / 216

Book(s) by same Author