ਸੜਕਨਾਮਾ

Sadaknama

by: Baldev Singh (Sadaknama)


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7142-571-2
  • Edition(s): Jan-2019 / 2nd
  • Pages: 328
ਇਹਨਾਂ ਕਥਾ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਰਵਿਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸੜਕਨਾਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author