ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ

Satte Balvand Di Var Steek

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 80.00 (INR)

  • ₹ 68.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-046-1
  • Edition(s): Jun-2022 / 13th
  • Pages: 80
  • Availability: In stock
ਵਿਦਵਾਨ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸੱਤੇ-ਬਲਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ‘ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ/ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author