ਸੀਤਲ ਅੰਗਿਆਰੇ

Seetal Angiare

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 40.00 (INR)

  • ₹ 36.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-1951
  • Pages: 80
  • Availability: In stock
ਇਸ ਵਿਚ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨੰ 16 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ, ਚਵਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਜੰਗ ਰਾਮ ਰਉਣੀ, ਨਾਦਰ ਦਾ ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author