ਸੀਤਲ ਤਰਾਨੇ

Seetal Tarane

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 40.00 (INR)

  • ₹ 36.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2003 / 11th
  • Pages: 80
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author