ਸੇਵਾ-ਪੰਥ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ

Sewa-Panth Sadhna Ate Sahit

by: Rattan Singh Jaggi (Dr.)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-237-7208-0
  • Edition(s): reprint Jan-2014
  • Pages: 105
  • Availability: Out of stock
ਸੇਵਾ ਪੰਥ : ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅੱਠ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ । ਅਧਿਆਇ ਹਨ : ‘ਸੇਵਾ-ਪੰਥ : ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’, ‘ਪਰਚੀ ਸਾਹਿਤ’, ‘ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ’, ‘ਜੀਵਨੀ/ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ’, ‘ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਸਾਹਿਤ’, ‘ਟੀਕਾ ਪਰਮਾਰਥ ਸਾਹਿਤ’, ‘ਫੁਟਕਲ ਸਾਹਿਤ’।

Related Book(s)

Book(s) by same Author