ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ

Vigyan Ate Manukh De Sarokar

by: Jatinderpal Singh (Dr.)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7982-417-9
  • Edition(s): reprint Jan-2016
  • Pages: 120
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਚੁੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author