ਜੁਗ ਬਦਲ ਗਿਆ

Jug Badal Gaya

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 180.00 (INR)

  • ₹ 162.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2021 / 3rd
  • Pages: 296
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ‘ਡੁੱਡਾ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਏ । ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author