ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ

Annhe Ghore Da Dan

by: Gurdial Singh (Novelist)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-5017-622-1
  • Edition(s): Jan-2020 / 2nd
  • Pages: 116
  • Availability: In stock
‘ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ’ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਨਾਈਸ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ 67ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿਉਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਕੋਂ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author