ਬੰਮ ਬਹਾਦਰ

Bum Bahadur

by: Gurbaksh Singh Preetlari (S.)


  • ₹ 75.00 (INR)

  • ₹ 67.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-7599-195-8
  • Edition(s): Jan-2015 / 2nd
  • Pages: 68
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ 6 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਮ ਬਹਾਦਰ, ਓੜਕ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ, ਨਾਗ-ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਸੱਚਾ ਝੂਠ, ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author