ਅਦਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਯੋਗੀ

Adan Bagh De Yogi

by: Amrita Pritam


 • ₹ 140.00 (INR)

 • ₹ 126.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-8059-011-9
 • Edition(s): reprint Jan-2008
 • Pages: 128
 • Availability: Out of stock
ਅਦਨ ਬਾਗ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ । ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਅਦਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ । ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀ.... । ਸ੍ਵੈ ਉਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ.... ਸਭ ਕੁਝ ਅਵਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੁਝ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਅਵਰਜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

          ਤਤਕਰਾ

 • ਇਕਹੋਰਸ਼ਾਂਤਸਾਗਰ / 10
 • ਅਦਨਬਾਗਦੇਯੋਗੀ / 11
 • ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਲੀਲ੍ਹਾ / 15
 • ਮਰੋ, ਹੇਜੋਗੀਮਰੋ / 18
 • ਮੇਤ੍ਰਯ / 21
 • ਸਨਿਆਸੀ / 24
 • ਸ਼ਕਤੀਲੀਲ੍ਹਾ / 28
 • ਮਨਯੋਗੀਤਨਭਸਮਭਇਆ / 30
 • ਮੇਰੀਖ਼ਤਾ / 31
 • ਪਛਾਣ / 33
 • ਓਮੇਰੇਅਜਨਬੀਯੋਗੀ / 34
 • ਗਾਥਾਦੋਨਗਰਾਂਦੀ / 35
 • ਮਜ਼ਹਬਾਂਦੇਦਰਵਾਜੇਉੱਚੇ / 40
 • ਨਾਮਫ਼ਕੀਰਤਿੰਨਾਂਦਾਬਾਹੂਜਿਨਾਂਦੀਜੀਵੇਹੂ.. / 45
 • ਬ੍ਰਹਮਵਿਦਿਆ / 50
 • ਅਜ਼ਲਦਾਪੀਰ / 54
 • ਸ਼ਨੀ-ਇਕਯੋਗੀ / 56
 • ਸ਼ਕਤੀਛੰਭ / 59
 • ਉਹੀਤ੍ਰਿਵੇਣੀ / 61
 • ਦੋਤਾਰੀਖੀਸੁਪਨੇ / 64
 • ਇਕਦੈਵੀਸੰਕੇਤ / 69
 • ਕਲਾਦੇਯੋਗੀ / 72
 • ਫ਼ਕੀਰਾ : ਆਪੇਅਲਾੱਹਹੋ / 74
 • ਵਰੁਣਕੇਤੂ / 75
 • ਓਮੇਰੇਅਜਨਬੀਯੋਗੀ / 77
 • ਰਾਜੇਸ਼ਚੰਦ੍ਰਦੀਕਲਮਤੋਂ : ਹਸਨਾਇੱਥੇਹੈ / 78
 • ਕਮਲੇਸ਼੍ਵਰ / 88
 • ਬਲਦੀਆਂਦਾਸਤਾਨਾਂ / 89
 • ਰਹੱਸਮਈਭਾਬੀ / 91
 • ਫੁੱਲਾਂਦੀਹਨੇਰੀ / 112
 • ਮਜ਼ਹਰ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ : ਰਹੱਸਮਈ, ਵਿਦਾੲਗੀ / 113
 • ਮਰਦ / 116
 • ਭਲੇਵੇਲਿਆਂਦਾਵਾਕਿਆ / 121

Related Book(s)

Book(s) by same Author