ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥

Jo Brehmandae Soee Pindae Jo Khojai So Pavai

by: Sant Singh Maskeen (Panth Rattan Giani)


  • ₹ 195.00 (INR)

  • ₹ 175.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2022 / 1st
  • Pages: 128
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੋਤ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਅਤੇ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਧੁਨੀ ਤੇ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਧੁੰਨੀ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ’, ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author