ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰੋਸਾ

Guru Bharosa Prabhu Bharosa

by: Gurwinder Singh Komal (Giani)


 • ₹ 80.00 (INR)

 • ₹ 68.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-338-X
 • Edition(s): Jun-2005 / 1st
 • Pages: 152
 • Availability: In stock
ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ: ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਦਰ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ, ਮਨ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਆਦਿ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ।

             ਤਤਕਰਾ

 • ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ – ਪ੍ਰਭੂ ਭਰੋਸਾ / 9
 • ਗੁਰੂ ਨਦਰ / 15
 • ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ / 22
 • ਭੁੱਖ ਤੇ ਭਗਤੀ / 31
 • ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹੁ ਭਾਈ ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ / 38
 • ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ / 42
 • ਚਾਰਕ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ / 48
 • ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਧਾ / 53
 • ਸਾਕ ਸੁਖਾਲਾ / 61
 • ਅੰਧਾਪਣ ਤੇ ਸੁਜਾਖਾਪਣ / 66
 • ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰ / 71
 • ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ / 76
 • ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ / 83
 • ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨੀ / 91
 • ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਤਰਨਾ / 97
 • ਜੋਤ ਤੇ ਜਾਤ / 104
 • ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ / 109
 • ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ / 115
 • ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭੇਦ / 122
 • ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ / 129
 • ਮਨ ਦੀ ਭੇਟਾ / 134
 • ਸਤਿਸੰਗਤ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ / 138
 • ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਤਕ / 143
 • ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮਜ਼ਲ / 148

Related Book(s)

Book(s) by same Author