ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ

Punjab Di Vangaar

by: Jaswant Singh Kanwal


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 93-82804-51-2
  • Edition(s): reprint Jan-2013
  • Pages: 136
  • Availability: In stock
ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੇਖਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੀ ਖਫੇ-ਖੂਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਸੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕੰਵਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author