ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਗਾਥਾ ਸਟੀਕ

Salok Sehaskriti Te Gatha Steek

by: Joginder Singh Talwara (Bhai)


  • ₹ 50.00 (INR)

  • ₹ 42.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-144-1
  • Edition(s): Apr-2024 / 14th
  • Pages: 103
  • Availability: In stock
‘ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਗਾਥਾ’ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਉਚੇਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author