ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ

Viakhia Jaap Sahib

by: Mewa Singh Grewal


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2017 / 1st
  • Pages: 96
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਖਿਪਤ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

Related Book(s)