ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ

Fidel Castro

by: Harbhajan Singh Hundal


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jun-2016
  • Pages: 180
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Related Book(s)