ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਸੀ

Khalse Di Vaasi

by: Satbir Singh (Prin.)


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 270.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-87476-78-8
  • Edition(s): Jan-2021 / 6th
  • Pages: 308
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ 33 ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ‘ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਾਰ ਮਹਿ’ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਜਮੂਨ ‘ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਪਰਚਾਰਕ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਸੀ, ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਆਚਰਣ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਨੋਖਾ ਜਲੂਸ, ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author