ਸੌ ਸਵਾਲ

Sau Sawal

by: Satbir Singh (Prin.)


  • ₹ 175.00 (INR)

  • ₹ 157.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-87476-16-8
  • Edition(s): Jan-2016 / 14th
  • Pages: 192
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਢਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਨ । ਸਿੱਖ, ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ, ਪੰਥ, ਧਰਮ, ਗੁਰਮਤਿ, ਰਹਿਤ, ਕੁਦਰਤ, ਜਨਮ, ਅਨੰਦਕਾਰਜ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆ ਉਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author