ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ

Kodhre Di Roti

by: Gurbaksh Singh Preetlari (S.)


  • ₹ 50.00 (INR)

  • ₹ 45.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7599-194-1
  • Edition(s): reprint Jan-2010
  • Pages: 108
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ 6 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਜਲ-ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਦੋ ਰਾਤਾਂ, ਚਤਰ ਕਾਮਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਟੈੱਲ, ਦਿਲ-ਰਾਣੀ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਡੋਡੀਏ ਕਪਾਹ ਦੀਏ, ਵਿੱਛੜਿਆਂ-ਮਿਲਾਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author