ਸੈਕਸ, ਸਕਾਚ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

Sex, Scotch, Scholarship

by: Khushwant Singh (Journalist)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-5068-768-0
  • Edition(s): reprint Jan-2014
  • Pages: 208
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ । ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ-ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਪੀੜ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਜਨਮੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਾ ਖੋਲਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author