ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ

Sharbat Dian Ghuttan

by: Balwant Gargi


  • ₹ 500.00 (INR)

  • ₹ 450.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-85267-44-8
  • Edition(s): Jan-2021 / 2nd
  • Pages: 454
  • Availability: In stock
ਇਹ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਸ਼ਮ-ਦੀਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨ । ਆਹਲਾ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਚ ਟੂਣੇ-ਹਾਰੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author