ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਲੂਣਾ

Unan Di Luna

by: Surjit Patar


  • ₹ 125.00 (INR)

  • ₹ 112.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-5204-778-9
  • Edition(s): reprint Jan-2018
  • Pages: 63
  • Availability: In stock
ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਰੇਸੀਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਫੀਦਰਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈ । ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁਝ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ-ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪੌਣ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ । ਕੋਈ ਮਾਨਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਦਰਤ, ਸਬੱਬ ਅਤੇ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਨਿਯਤੀਵਾਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਭਿਆਚਾਰ ? ਧਰਮ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author