ਗੁਲਾਬੋ

Gulabo

by: Gurbaksh Singh Preetlari (S.)


  • ₹ 80.00 (INR)

  • ₹ 72.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-7599-186-6
  • Edition(s): Jan-2015 / 2nd
  • Pages: 76
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ, ਸਾਬਰ ਗ੍ਰਿਸਲਦਾ, ਗੁਲਾਬੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author