ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ

Satt Suran

by: Sujan Singh (Principal)


 • ₹ 40.00 (INR)

 • ₹ 34.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): Jan-1989 / 2nd
 • Availability: In stock
ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਦੁਖ-ਸੁਖ’, ‘ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਿਛੋ.’, ‘ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ’, ‘ਡੇਢ ਆਦਮੀ’, ‘ਮਨੁਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ’, ‘ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ’ ਤੇ ‘ਕਲਗੀ ਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ’ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਗੱਲ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ, ਅਗ੍ਰਗਾਮਤਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਰਖਦੀ ਹੈ ।

            ਕਹਾਣੀ-ਸੂਚੀ

 • ਘੜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ / 13
 • ਰਾਸ ਲੀਲ੍ਹਾ / 21
 • ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ / 35
 • ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਤ / 49
 • ਅੰਰਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ / 61
 • ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ / 69
 • ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ / 83
 • ਡੇਢ ਆਦਮੀ / 97
 • ਪੱਤਣ ਤੇ ਸਰਾਂ / 111
 • ਕੁੱਤਾ / 121
 • ਕਪੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ / 132
 • ਬਰਛਾ ਬੋਲਿਆ / 141

Related Book(s)

Book(s) by same Author