ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ

Lamma Painda

by: Nanak Singh (Novelist)


  • ₹ 65.00 (INR)

  • ₹ 58.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2014 / 2nd
  • Pages: 108
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 7 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author