ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪੈਸਾ

Preet Te Paisa

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 45.00 (INR)

  • ₹ 40.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-1961
  • Pages: 147
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ‘ਮਿਲਖੀ’ ਤੇ ‘ਸੱਤਿਆ’ ਹੈ । ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਮਿਲਖੀ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਪੱਤੀ ਪੱਤਨੀ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ । ਮਿਲਖੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ (ਸੱਤਿਆ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਹੈ ‘ਜਗਦੀਸ਼’ ਜੋ ਮਿਲਖੀ ਦਾ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author